Som Càritas

Una entitat sense ànim de lucre de l’Església catòlica

Identitat

Càritas Diocesana de Girona, formada per totes les Càritas del Bisbat de Girona, és una entitat de l’Església catòlica, amb personalitat jurídica pròpia, que té com a objectiu promoure, coordinar, harmonitzar i realitzar l’acció social de la diòcesi, a la llum de l’Evangeli i de la Doctrina Social de l’Església

Missió

Acollir les persones que es troben en situació o risc de pobresa i exclusió social, especialment les més vulnerables i acompanyar-les en el seu procés de promoció i desenvolupament integral, analitzant i incidint en les causes de la pobresa i treballant per la justícia social.

Valors

L’amor és el fonament de la nostra identitat i servei, font inspiradora dels nostres valors: la dignitat de la persona, la justícia social, la solidaritat, la participació, l’austeritat, la innovació i qualitat i la transparència.

Organització

Consell diocesà

President: + Bisbe Francesc; Delegat episcopal: Esteve Sureda; Directora: Dolors Puigdevall; Secretari general, Martí Batllori; Administradora, Marta Dilmé; Consellers: Pere Bohigas, Carme Carbó, Núria Carreras, Montserrat Colomé, Pepi Gimenez, Rosa Gual, Josep Llussà, Josep Lluís Felipe, Marià Lorca, Albert Maspoch, Pep Plademunt, Toni Pons, Enric Sala, Immaculada Vicens

"Encarem el 2021 amb il·lusió, coratge i esperança, enfocades a l’acompanyament a les persones que més estan patint”

Bisbe Francesc Pardo

La diòcesi de Girona


L’acció de Càritas Diocesana de Girona es desenvolupa de manera coordinada amb els 52 equips locals i els serveis generals. Aquests 52 equips locals són les Càritas parroquials, interparroquials, d'agrupació de parròquies i arxiprestals, que arreu del territori treballen arrelades a la realitat social tenint com a element bàsic la parròquia. L’Assemblea Diocesana es reuneix com a òrgan d’expressió i participació de tots els equips i fixa les orientacions generals de l’entitat. El Consell Diocesà es troba trimestralment, està format per persones representants dels 13 arxiprestats i és el màxim òrgan de govern de l’entitat. La Comissió Permanent és el seu òrgan delegat, i es reuneix mensualment.

52

Equips locals

348

punts de servei

Equip humà


L'any 2020 s'han incoporat 692 persones voluntàries a l'entitat. Durant el confinament, fins a 590 persones voluntàries van mantenir-se actives en els serveis essencials per garantir la resposta a la crisi social provocada per la pandèmia. Més de 300 d'aquestes persones eren de nova incorporació. L'entitat també ha comptat amb 132 professionals i 44 estudiants en pràctiques.

2.641

persones voluntàries

132

professionals

2.142

socis/es i donants

Càritas Jove

Un grup de joves voluntaris i voluntàries d'entre 16 i 29 anys impulsa activitats de sensibilització i acció social vinculades a l'entitat, partint dels seus interessos i de les necessitats que el grup detecta.