Horts Comunitaris

Cultivar i mantenir un hort és una activitat positiva per a la salut física i emocional de les persones que atenem. Sobretot, permet millorar la cohesió i els vincles de les persones que estan desmobilitzades i que poden caure en l’exclusió. Però els horts són també espais plens de vida, que ajuden a dinamitzar parcel·les desocupades dels municipis. L’equip dels horts també organitza xerrades sobre horticultura ecològica, autoconsum i visites de grups d’escolars, entre moltes altres activitats. En aquests espais, les persones hi fan créixer molt més que verdures i hortalisses.

221

persones ateses

685

persones beneficiades

4

horts comunitaris

Finançament: DipSalut-Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona.