Missatgeria Sostenible

L’any 2016 s’inicia aquesta nova activitat de repartiment de paqueteria al centre de Girona amb tricicle elèctric, a partir dels acords

de col·laboració amb les empreses SEUR, ASM, DHL i Correos express. Durant el 2020 s’han augmentat els convenis de col.laboració amb empreses i comerços locals, s’ha consolidat i ha crescut aquesta línia, a la qual s’hi ofereix un contracte subjecte al sector de serveis de mínim 6 mesos a jornada completa i, durant el 2020 s’hi ha mantingut

els 9 llocs de treball (7 a Girona, 2 a Figueres i 3 a Olot).

13

persones contractades

Finançament: Generalitat de Catalunya-Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i Fundació Bancaria "la Caixa".