Pis Assistit per a Joves

Quan compleixen la majoria d’edat, els joves migrants que han estat tutelats per l’administració i que no tenen referents familiars, sovint es troben en situacions de vulnerabilitat perquè no han pogut regularitzar la seva documentació o per falta de recursos suficients per viure de manera autònoma. Aquest projecte ofereix una solució residencial a un grup de joves, però també seguiment personal i acompanyament integral, a través de tots els àmbits d’actuació de Càritas, amb l’objectiu que puguin inserir-se social i laboralment amb èxit.

4

persones ateses

Finançament: Agència de l'Habitatge de Catalunya i Generalitat de Catalunya-Departament de Treball, Afers socials i Famílies-Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.