41

persones voluntàries

9

projectes d'acció social

171.139€ d'inversió social

Servei d'Acollida

Escoltem les persones que se’ns adrecen i establim un pla de treball per superar les situacions de vulnerabilitat.

335 persones ateses

1.038 persones beneficiades

71% derivades a servei d'aliments 28% viu en habitatge precari

Fem Comunitat

Proporcionem espais de trobada oberts a tothom, amb l’objectiu de millorar la participació en les activitats socials per evitar l’exclusió.

28 persones ateses

86 persones beneficiades

Servei d'Aliments

Les famílies amb menys recursos econòmics, o que no poden cobrir les necessitats bàsiques, troben en els Serveis d’Aliments una opció de mínims per abastir-se d’aliments i productes higiènics, al seu entorn més proper, la seva comunitat.

499 persones ateses

1.331 persones beneficiades

140% d'increment

Rober

Reutilitzem la roba descartada i en potenciem el consum sostenible entre les persones amb pocs recursos econòmics.


21 persones ateses

73 persones beneficiades

5 persones voluntàries

Servei d'Ajuda Econòmica

Oferim ajudes econòmiques puntuals a famílies en risc d’exclusió per fer front a despeses bàsiques i revertir situacions d’alta vulnerabilitat.


27 persones ateses

51 ajudes realitzades

3.248 d'inversió

Servei d'Assessorament a l'Immigrant

Proporcionem assessorament legal i suport jurídic per resoldre qüestions relacionades amb temes d’estrangeria.


221 persones ateses

331 persones beneficiades

409 intervencions d'acompanyament jurídic

22 escrits i recursos escrits i presentats


Servei d'Intervenció Educativa

Oferim acompanyament per garantir la igualtat d’oportunitats en l’educació de tots els infants, comptant amb la participació de les famílies i de l’entorn educatiu.

46 persones ateses

74 persones beneficiades

15 persones voluntàries

Projecte d'Atenció a l'Escolaritat

Lluitem contra l’absentisme i el fracàs escolar dels alumnes de secundària en situacions de vulnerabilitat.


7 persones ateses

12 persones beneficiades

80% aconsegueix els objectius fixats

Lletres per tothom

Cursos d’alfabetització en llengua catalana per a persones nouvingudes en el marc del projecte Lletres per a tothom, de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, l'Obra Social "la Caixa" i la Federació d'Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes.


23 persones participants

30% obté el certificat

Consulta la versió impresa i el detall econòmic

Sant Feliu - Vall d'Aro Càritas memòria 2020.pdf

Càritas Sant Feliu - Vall d’Aro

Plaça Gaziel, 1

17220 Sant Feliu de Guíxols

972 32 17 82

santfeliuvalldaro@caritasgirona.cat