132

persones voluntàries

17

projectes d'acció social

495.948 € d'inversió social

Cobertura de necessitats bàsiques

Centre de Distribució d'Aliments

Cobrim les necessitats bàsiques d’alimentació i higiene de persones i famílies amb greus dificultats econòmiques, a través d’un sistema d’entrega dignificada i equitativa.

1.627 persones ateses

5.207 persones beneficiades

25.786 cistelles entregades

Servei d'Ajuda Econòmica

Oferim ajudes econòmiques puntuals a famílies en risc d’exclusió per fer front a despeses bàsiques i revertir situacions d’alta vulnerabilitat.


135 persones ateses

478 persones beneficiades

233 ajudes realitzades

13.900 d'inversió

Acollida i acompanyament

Servei d'Acollida

Escoltem les persones que se’ns adrecen i establim un pla de treball per superar les situacions de vulnerabilitat.

425 persones ateses

1.317 persones beneficiades

4 persones voluntàries

Taller de costura

Ens reunim per compartir coneixements pràctics de costura, de reutilització i de reciclatge de roba, i, alhora, fomentem els vincles entre persones d’una comunitat per evitar les situacions d’exclusió social.

7 persones ateses

2 persones voluntàries

Fem Comunitat

Proporcionem espais de trobada oberts a tothom, amb l’objectiu de millorar la participació en les activitats socials per evitar l’exclusió.

31 persones ateses

92 persones beneficiades

4 persones voluntàries

Espai amb Cor

Oferim un espai, vinculat a les activitats del rober, amb l’objectiu principal que les persones participants estableixin vincles i s’impliquin en la vida social de l'entorn per evitar l’aïllament i l’exclusió. Fins a 130 persones han participat a 26 activitats programades a l'Espai amb Cor.

191 persones participants

529 persones beneficiades

60 persones voluntàries

El Perfil de les persones que acollim

34%

rep ajuda econòmica

38%

derivades al servei d'aliments

74%

viu en habitatge precari

52%

en situació administrativa irregular

Infància, joves i família

Servei d'Intervenció Educativa

Oferim acompanyament per garantir la igualtat d’oportunitats en l’educació de tots els infants, comptant amb la participació de les famílies i de l’entorn educatiu.

40 persones ateses

62 persones beneficiades

20 persones voluntàries

Fes +

Millorem les oportunitats per accedir a estudis superiors o al mercat laboral a joves en risc d’exclusió.

33 persones participants

53 persones beneficiades

Proinfància

Abordem l’exclusió a través d’un model d’atenció d’infants de 0 a 18 anys que mobilitza les famílies i l’entorn educatiu i social.


58 persones ateses

245 persones beneficiades

50% famílies monoparentals

23 famílies reben suport econòmic

Sense Llar i Habitatge

Pisos d'Acollida Temporal per la Inclusió

Dones i mares amb fills a càrrec que pateixen precarietat econòmica severa conviuen de manera temporal en pisos compartits per millorar l’autonomia personal.

5 persones ateses

10 persones beneficiades

100% de necessitats bàsiques cobertes

Llaços

Procurem que les persones sense llar puguin accedir a un habitatge i que esdevingui una eina per arrelar en un entorn, crear vincles socials i evitar l’aïllament.

3 persones ateses

5 persones beneficiades

100% de famílies amb seguiment individual

Acompanyament a les persones grans

Apadrinar un Avi

Fomentem les relacions intergeneracionals entre persones grans que viuen en residències i voluntariat jove de centres educatius.

45 persones grans apadrinades

20 persones voluntàries

Ser Gran en Dignitat

Programem visites o trobades telemàtiques de persones voluntàries a persones grans que viuen en residències o al seu domicili per lluitar contra solitud no volguda i l’aïllament.

7 persones ateses

8 persones voluntàries

Itineraris d'Inserció Sociolaboral

Orientació Sociolaboral

Millorem el nivell d’ocupabilitat de les persones amb especial dificultat per trobar feina a través d’un itinerari personal.

64 persones participants

Intermediació amb empreses - Incorpora

Un equip professional, en el marc del Programa Incorpora de la Fundació “la Caixa”, fa d’intermediari entre les persones ateses per Càritas que han rebut orientació i acompanyament i que participen activament en la recerca de feina i les empreses que ofereixen llocs de treball.

17 persones participants

Ecosol, empresa d'inserció

Fomentem la inserció laboral a través de la contractació de personal per al Centre de Distribució d'Aliments, el projecte de bicicletes i serveis de neteja.

42 persones ateses

Tallers d'Acollida Lingüística i Cultural

Aprendre la llengua de la societat d’acollida és un aspecte bàsic per poder-se integrar, compartir experiències amb el veïnat, entendre els comunicats de l’escola o optar a una feina.

28 persones participants

64% obté el certificat

Consulta la versió impresa i el detall econòmic

Salt Càritas memòria 2020.pdf

Càritas Salt Agrupació de Parròquies

Hotel d'Entitats de Salt (despatx 1.07)

C/ Sant Dionís, 42

17190 Salt

972 24 24 72 - 619 536 783

salt@caritasgirona.cat