37

persones voluntàries

5

projectes d'acció social

52.249€ d'inversió social

Servei d'Acollida

Escoltem les persones que se’ns adrecen i establim un pla de treball per superar les situacions de vulnerabilitat.

87 persones ateses

274 persones beneficiades

Rober

Reutilitzem la roba descartada i en potenciem el consum sostenible entre les persones amb pocs recursos econòmics.


17 persones ateses

41 persones beneficiades

6 persones voluntàries

Servei d'Ajuda Econòmica

Oferim ajudes econòmiques puntuals a famílies en risc d’exclusió per fer front a despeses bàsiques i revertir situacions d’alta vulnerabilitat.


38 persones ateses

100 persones beneficiades

79 ajudes realitzades

6.342 en ajudes directes

Servei d'Intervenció Educativa

Oferim acompanyament per garantir la igualtat d’oportunitats en l’educació de tots els infants, comptant amb la participació de les famílies i de l’entorn educatiu.

20 persones ateses

24 persones beneficiades

16 persones voluntàries

Ser Gran en Dignitat

Les persones voluntàries visiten setmanalment persones grans a domicili o en residències per escoltar-les, acompanyar-les i evitar la solitud. Enguany, el seguiment ha estat telemàtic.

5 persones ateses

5 persones voluntàries

El perfil de les persones que atenem

48%

acudeix a Càritas per primera vegada

43%

rep ajuda econòmica

35%

Viu en habitatge precari

Dades econòmiques L'Escala

L'Escala Càritas memòria 2020.pdf

Càritas L’Escala

C/ del Port, 49

17130 L’Escala

972 77 38 38

directiva.lescala@caritasgirona.cat