289

persones voluntàries

29

projectes d'acció social

1.315.126€ d'inversió social

Acollida i acompanyament

Servei d'Acollida

Escoltem les persones que se’ns adrecen i establim un pla de treball per superar les situacions de vulnerabilitat.

453 persones ateses

1.403 persones beneficiades

Taller de costura

Ens reunim per compartir coneixements pràctics de costura, de reutilització i de reciclatge de roba, i, alhora, fomentem els vincles entre persones d’una comunitat per evitar les situacions d’exclusió social.

27 persones ateses

49 persones voluntàries

Cobertura de necessitats bàsiques

Centre de Distribució d'Aliments

Cobrim les necessitats bàsiques d’alimentació i higiene de persones i famílies amb greus dificultats econòmiques, a través d’un sistema d’entrega dignificada i equitativa.

2.983 persones ateses

8.068 persones beneficiades

34.060 cistelles entregades

Rober

Reutilitzem la roba descartada i en potenciem el consum sostenible entre les persones amb pocs recursos econòmics.


826 persones ateses

2.551 persones beneficiades

49 persones voluntàries

863 kits de roba entregats

Creix un 13% les persones sense llar

Servei d'Ajuda Econòmica

Oferim ajudes econòmiques puntuals a famílies en risc d’exclusió per fer front a despeses bàsiques i revertir situacions d’alta vulnerabilitat.


172 persones ateses

404 persones beneficiades

303 ajudes realitzades

12.258 d'inversió

Infància, joves i família

Projecte d'Acompanyament a l'Escolaritat

Lluitem contra l’absentisme i el fracàs escolar dels alumnes de secundària en situacions de vulnerabilitat.


70 persones ateses

107 persones beneficiades

20 persones voluntàries

80% aconsegueix els objectius del pla de treball

Servei d'Intervenció Educativa

Oferim acompanyament per garantir la igualtat d’oportunitats en l’educació de tots els infants, comptant amb la participació de les famílies i de l’entorn educatiu.


224 persones ateses

518 persones beneficiades

37 persones voluntàries

Proinfància

Abordem l’exclusió a través d’un model d’atenció d’infants de 0 a 18 anys que mobilitza les famílies i l’entorn educatiu i social.


160 persones ateses

336 persones beneficiades

70% millora resultats acadèmics

Fes +

Millorem les oportunitats per accedir a estudis superiors o al mercat laboral a joves en risc d’exclusió.

15 persones participants

24 persones beneficiades

Acompanyament a les persones grans

Apadrinar un Avi

Fomentem les relacions intergeneracionals entre persones grans que viuen en residències i voluntariat jove de centres educatius.

100 persones grans apadrinades

103 persones voluntàries

Ser Gran en Dignitat

Programem visites o trobades telemàtiques de persones voluntàries a persones grans que viuen en residències o al seu domicili per lluitar contra solitud no volguda i l’aïllament.

58 persones ateses

31 persones voluntàries


Acompanyament a domicili

Servei d'acompanyament en coordinació directa amb l'Ajuntament de Girona per atendre persones grans durant el confinament, per realitzar la compra, recollir medicaments, escombraries, mascotes etc.


51 persones ateses

13 persones voluntàries

Itineraris d'Inserció Sociolaboral

Orientació Sociolaboral

Millorem el nivell d’ocupabilitat de les persones amb especial dificultat per trobar feina a través d’un itinerari personal.

480 persones ateses

583 persones a l'acollida laboral

Intermediació amb empreses - Incorpora

Un equip professional, en el marc del Programa Incorpora de la Fundació “la Caixa”, fa d’intermediari entre les persones ateses per Càritas que han rebut orientació i acompanyament i que participen activament en la recerca de feina i les empreses que ofereixen llocs de treball.

123 persones ateses

Pretaller de proximitat

Orientem i formem en l’àmbit dels serveis de neteja per facilitar la incorporació al mercat laboral de persones en risc d’exclusió.

15 persones ateses

46% són analfabetes

60% família numerosa

15% monoparentals

11 realitzen pràctiques no laborals

Formació en alternança

Oferim formació en competències bàsiques i tècnica a joves migrants sense referents per facilitar-los la inserció laboral.

25 persones ateses

48% es presenta a una oferta laboral

378 entrevistes

Anem x feina

Formem professionalment amb l’objectiu de cobrir demanda de llocs de feina i acompanyem la persona en la seva inserció laboral.

13 persones ateses

9 persones finalitzen pràctiques

7 persones troben feina

69% d'assistència

SIL

Orientem i formem en l’àmbit dels serveis de neteja per facilitar la incorporació al mercat laboral de persones en risc d’exclusió.

34 persones ateses

Ecosol, empresa d'inserció

Fomentem la inserció laboral a través de les diverses línies d'activitat d'Ecosol empresa d'inserció i de la contractació a través de la Cooperativa Avancem Santa Clara.

73 persones contractades en procés d'inserció

14 persones voluntàries

17 persones a l'equip tècnic

30% continua treballant a l'empresa ordinària

Sense Llar i Habitatge

Pis Assistit

Oferim solucions d’habitatge i acompanyament integral a joves migrants sense referents extutelats per l’administració, a través de tots els àmbits d’actuació de Càritas, amb l’objectiu que puguin inserir-se social i laboralment.

4 persones ateses

2 insercions laborals

Llaços

Procurem que les persones sense llar puguin accedir a un habitatge i que esdevingui una eina per arrelar en un entorn, crear vincles socials i evitar l’aïllament.

3 persones ateses

7 persones beneficiades

100% valora positivament l'estada

Conviu

Facilitem que les persones que provenen d’institucions penitenciàries catalanes puguin tenir oportunitats per adaptar-se i integrar-se a la societat.

19 persones ateses

1.023 estades anuals

Pisos d'Acollida Temporal per la Inclusió

Dones i mares amb fills a càrrec que pateixen precarietat econòmica severa conviuen de manera temporal en pisos compartits per millorar l’autonomia personal.

10 persones ateses

20 persones beneficiades

100% necessitats bàsiques cobertes

Assessorament Jurídic

Servei d'Assessorament Contra el Racisme i la Discriminació

Proporcinem suport a les persones que reben discriminacions i actituds racistes i oferim recursos de sensibilització i denúncia.

105 persones ateses

112 acompanyaments jurídic

7 accions formatives

Servei d'Assessorament a l'Immigrant

Assessorament legal i suport jurídic per resoldre qüestions relacionades amb temes d’estrangeria.


1.672 persones ateses

2.712 intervencions

148 escrits i recursos via administrativa

54 recursos via penal

Servei de Traductors i Intèrprets

Acompanyem les persones durant el tràmit de legalització de documentació en diverses llengües.

46 persones ateses

115 persones beneficiades

97 intervencions

Servei de Suport en Drets Socials

Assessorem i acompanyem persones i famílies amb dificultats que afecten els seus drets socials més bàsics.

18 persones ateses

14 persones beneficiades

50 acompanyaments jurídics

Lletres per tothom

Cursos d’alfabetització en llengua catalana per a persones nouvingudes en el marc del projecte Lletres per a tothom, de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, l'Obra Social "la Caixa" i la Federació d'Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes.

23 persones participants

Tallers d'Acollida Lingüística i Cultural

Aprendre la llengua de la societat d’acollida és un aspecte bàsic per poder-se integrar, compartir experiències amb el veïnat, entendre els comunicats de l’escola o optar a una feina.

48 persones participants

7 persones voluntàries

100% de dones

El perfil de les persones que acollim

50%

ve per primera vegada

40%

rep ajuda econòmica

25%

viu en habitatge precari

73%

en situació irregular

Consulta la versió impresa i el detall econòmic

Interparroquial de Girona Càritas memòria 2020.pdf

Càritas Interparroquial de Girona

c/ Narcís Blanch, 26

17003 Girona

972 749188

girona@caritasgirona.cat