Pisos d'Acollida Temporal per la Inclusió

Oferim recursos residencials compartits per a dones i mares amb infants a càrrec que pateixen precarietat econòmica severa i els proporcionem el suport necessari perquè puguin superar les situacions d’exclusió i recuperar autonomia. Ens encarreguem de no deixar soles aquestes persones i acompanyar-les en tot el procés de millora, que inclou tant aspectes jurídics, de salut, de promoció personal de la pròpia dona, així com de cura i d’atenció a infants, per garantir la bona convivència i el suport mutu.

25

persones ateses

59

persones beneficiades

Finançament: Agència de l'Habitatge de Catalunya, Generalitat de Catalunya-Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'IRPF, Generalitat de Catalunya-Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Ajuntament de Figueres, Girona i Palafrugell i MESS-Ministerio de Empleo y Seguridad Social.