Llaços

El moviment Housing First, que fonamenta el projecte Llaços, considera que totes les persones han de comptar en primer lloc amb una llar digna per poder iniciar qualsevol procés d’inclusió social. Amb aquesta filosofia, intentem que les persones sense llar puguin accedir a un habitatge, i que aquest esdevingui una eina per arrelar en un entorn, crear vincles socials i evitar l’aïllament i l’exclusió. Volem partir de l’habitatge per iniciar un procés integral i aconseguir que aquestes persones trobin el seu lloc a la societat i s’hi puguin sentir incloses.

9

persones ateses

16

persones beneficiades

Finançament: Agència de l'Habitatge de Catalunya i Generalitat de Catalunya-Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'IRPF.