Pretaller Neteja

Els serveis de neteja representen una oportunitat laboral per a moltes persones amb dificultats per accedir a una feina més qualificada. Des de Càritas, oferim formació tècnica en context laboral i pràctiques en empreses, com per exemple Ecosol, i potenciem l’assoliment de capacitats diverses i les habilitats relacionals i laborals. A més, fomentem i motivem la participació en formació complementària en centres externs, com les escoles d’adults, i l’aprenentatge de la llengua.

15

persones ateses

46%

sense alfabetitzar

60%

família nombrosa

Finançament: MSSSI-Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Fons Social Europeu-Programa Operativo de Inclusión y Economía Social (POISES) i Generalitat de Catalunya-Institut Català de les Dones.