Intermediació Famílies

El sector del treball domèstic ofereix oportunitats laborals per a les persones ateses per Càritas que tenen dificultats per accedir a una feina. Càritas orienta i acompanya les persones que cerquen feina i informa en matèria de normativa de llar i de contractació a les empreses o particulars que poden oferir llocs de treball. Aquesta feina d’enllaç entre l’oferta i la demanda ens permet millorar tant les condicions laborals com la qualitat dels serveis rebuts.

34

persones ateses

Finançament: Fundació Bancària "la Caixa".