Intermediació Empreses - Incorpora

Un equip professional, en el marc del Programa Incorpora de la Fundació “la Caixa”, fa d’intermediari entre les persones ateses per Càritas que han rebut orientació i acompanyament i que participen activament en la recerca de feina i les empreses que ofereixen llocs de treball. Utilitzem la prospecció com un instrument de diagnosi del mercat laboral i de fidelització de l'empresa, amb accions d'acompanyament per a la incorporació amb èxit de les persones treballadores i garantim la contractació amb condicions laborals dignes.

Càritas, està autoritzada com a agència de col·locació pel SOC amb el número 09000000319.

184

insercions per intermediació

Més de 30 insercions en serveis essencials

Finançament: Fundació Bancària "la Caixa".