CaixaProinfància

Les situacions de pobresa es transmeten entre generacions d’una mateixa família i afecten les condicions de l’entorn i la salut. Tot plegat acaba repercutint molt clarament en el procés d’aprenentatge i escolarització d’infants i adolescents.


Càritas, en el marc del programa CaixaProinfància de l’Obra Social “la Caixa”, aborda aquestes situacions a través d’un model d’atenció d’infants de 0 a 18 anys que mobilitza tant les famílies com l’entorn educatiu i social, en espais de trobada que tenen lloc setmanalment, en els quals s’ofereixen recursos socials, educatius i terapèutics a cada cas, per prevenir situacions d’exclusió social.

298

persones ateses

728

persones beneficiades

88,3%

millora desenvolupament educatiu

Finançament: Fundació Bancària "la Caixa".