Lletres x Tothom

Aprendre la llengua del lloc d’acollida genera un doble benefici: facilita la integració social en la comunitat i el coneixement de les pautes culturals que la caracteritzen. És per aquest motiu que des de Càritas oferim cursos d’alfabetització en llengua catalana per a persones nouvingudes o que no en tenen prou domini, en el marc del projecte Lletres per a tothom, promogut per la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, l’Obra Social “la Caixa” i la Federació d’Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes FACEPA.

85

persones ateses

60%

obté el certificat

Finançament: Ajuntament de Llagostera, Santa Cristina, Tordera, Consell Comarcal Baix Empordà, Consorci Benestar Social Gironès-Salt, Fundació Bancària "la Caixa"i Dipsalut-Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona.