Servei d'Assessorament contra el racisme i la discriminació

Oferim recursos per sensibilitzar i lluitar contra la normalització dels discursos racistes, la discriminació i la xenofòbia. Acompanyem i donem suport a les víctimes d'aquestes situacions per evitar que quedin invisibilitzades i denunciem les actituds i accions que no respecten aquest marc de convivència.

34

persones ateses

75

persones beneficiades

Finançament: Generalitat de Catalunya-Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'IRPF.