Assessorament Jurídic

Acompanyem els processos de defensa de Drets Socials

4

projectes

219.798€

inversió social

Servei d'Assessorament a l'Immigrant

Proporcionem assessorament legal i suport jurídic per resoldre qüestions relacionades amb temes d’estrangeria.

Servei de Traductors i Intèrprets

Acompanyem les persones durant el tràmit de legalització de documentació en diverses llengües.

Servei d'Assessorament contra el Racisme i la Discriminació

Acompanyem i donem suport a les persones que reben discriminacions i actituds racistes i oferim recursos de sensibilització i denúncia.

Servei de suport en Drets socials

Assessorem i acompanyem persones i famílies amb dificultats que afecten els seus drets socials més bàsics.