86

persones voluntàries

14

projectes d'acció social

26%

d'increment en entrega d'aliments

230.644€ d'inversió social

Acollida i acompanyament

Servei d'Acollida

Escoltem les persones que se’ns adrecen i establim un pla de treball per superar les situacions de vulnerabilitat.

139 persones ateses

430 persones beneficiades

Horts Comunitaris

Cultivar i mantenir un hort és una activitat positiva per a la salut física i emocional de les persones que atenem. Sobretot, permet millorar la cohesió i els vincles de les persones que estan desmobilitzades i que poden caure en l’exclusió.

Servei de dutxes

Hi ha persones que no tenen la possibilitat d’accedir a una higiene personal en condicions a casa seva, perquè no poden fer front al pagament de subministres energètics. Des de Càritas oferim equipaments i servei de dutxes a diverses poblacions amb l’objectiu que aquestes persones, i les que es troben en situació de sense llar, puguin satisfer aquesta necessitat bàsica de forma digna.


20 persones ateses

195 serveis

Cobertura de necessitats bàsiques

Centre de Distribució d'Aliments

Cobrim les necessitats bàsiques d’alimentació i higiene de persones i famílies amb greus dificultats econòmiques, a través d’un sistema d’entrega dignificada i equitativa.

522 persones ateses

1.359 persones beneficiades

6.795 cistelles entregades

Rober

Reutilitzem la roba descartada i en potenciem el consum sostenible entre les persones amb pocs recursos econòmics.


31 persones participants

64 persones beneficiades

Servei d'Ajuda Econòmica

Oferim ajudes econòmiques puntuals a famílies en risc d’exclusió per fer front a despeses bàsiques i revertir situacions d’alta vulnerabilitat.


44 persones ateses

136 persones beneficiades

142 ajudes realitzades

9.768 d'inversió

Acompanyament a la Gent Gran

Apadrinar un Avi

Fomentem les relacions intergeneracionals entre persones grans que viuen en residències i voluntariat jove de centres educatius.

23 persones grans apadrinades

30 persones voluntàries

Ser Gran en Dignitat

Programem visites o trobades telemàtiques de persones voluntàries a persones grans que viuen en residències o al seu domicili per lluitar contra solitud no volguda i l’aïllament.

9 persones ateses

7 persones voluntàries

Servei d'Intervenció Educativa

Oferim acompanyament per garantir la igualtat d’oportunitats en l’educació de tots els infants, comptant amb la participació de les famílies i de l’entorn educatiu a Torroella, l'Estartit i Verges .

46 persones ateses

22 persones voluntàries

Lletres per a Tothom

Oferim cursos d’alfabetització en llengua catalana per a persones nouvingudes o que no en tenen prou domini, en el marc del projecte Lletres per a Tothom, promogut per la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, l’Obra Social “la Caixa” i FACEPA, a l'Estartit i a Albons.

26 persones participants

2 persones voluntàries

Tallers d'Acollida Lingüística i Cultural

Aprendre la llengua de la societat d’acollida és un aspecte bàsic per poder-se integrar, compartir experiències amb el veïnat, entendre els comunicats de l’escola o optar a una feina.

21 persones participants

65 persones beneficiades

4 persones voluntàries

95% de dones

Itineraris d'Inserció Sociolaboral

Intermediació amb empreses - Incorpora

Un equip professional, en el marc del Programa Incorpora de la Fundació “la Caixa”, fa d’intermediari entre les persones ateses per Càritas que han rebut orientació i acompanyament i que participen activament en la recerca de feina i les empreses que ofereixen llocs de treball.

17 persones acompanyades

Ecosol empresa d'inserció

Fomentem la inserció laboral a través de la contractació de personal per al Centre de Distribució d'Aliments i serveis de neteja.

2 persones contractades

Orientació Sociolaboral

Millorem el nivell d’ocupabilitat de les persones amb especial dificultat per trobar feina a través d’un itinerari personal.

98 persones acompanyades

40% d'inserció

Consulta la versió impresa i el detall econòmic

Baix Ter Càritas memòria 2020.pdf

Càritas Baix Ter

C/ St. Genís, 6

17257 Torroella de Montgrí

972 75 57 90

baixter@caritasgirona.cat