30

persones voluntàries

7

projectes d'acció social

20.930€ d'inversió social

Fem Comunitat

Proporcionem espais de trobada oberts a tothom, amb l’objectiu de millorar la participació en les activitats socials per evitar l’exclusió.

14 persones ateses

43 persones beneficiades

Servei d'Aliments

Les famílies amb menys recursos econòmics, o que no poden cobrir les necessitats bàsiques, troben en els Serveis d’Aliments una opció de mínims per abastir-se d’aliments i productes higiènics, al seu entorn més proper, la seva comunitat.

101 persones ateses

320 persones beneficiades

9 persones voluntàries

15% d'increment

Taller de Costura

Ens reunim per compartir coneixements pràctics de costura, de reutilització i de reciclatge de roba, i, alhora, fomentem els vincles entre persones d’una comunitat per evitar les situacions d’exclusió social.


6 persones ateses

3 persones voluntàries

Apadrinar un avi

Fomentem les relacions intergeneracionals entre persones grans que viuen en residències i voluntariat jove de centres educatius per lluitar contra la solitud no volguda i l’aïllament. Durant la pandèmia, la majoria de trobades i accions han estat telemàtiques.


9 persones apadrinades

23 persones voluntàries

Servei de Drets Socials

El Servei en Drets Socials té com a finalitat assessorar i acompanyar persones i famílies amb dificultats que afecten els seus drets socials més bàsics, així com l'accés telemàtic als tràmits amb l'administració.


26persones ateses

5 persones voluntàries

Servei d'Intervenció Educativa

Oferim acompanyament per garantir la igualtat d’oportunitats en l’educació de tots els infants, comptant amb la participació de les famílies i de l’entorn educatiu.

35 persones ateses

53 persones beneficiades

11 persones voluntàries

Tallers d'Acollida Lingüística i Cultural

Aprendre la llengua de la societat d’acollida és un aspecte bàsic per poder-se integrar, compartir experiències amb el veïnat, entendre els comunicats de l’escola o optar a una feina.

68 persones ateses

12 persones voluntàries

Consulta la memòria impresa i el detall econòmic

Anglès Càritas memòria 2020.pdf

Càritas Anglès

C/ Major, 19

17160 Anglès

608 62 40 40

angles@caritasgirona.cat